Services

УслугиZero Science Lab располага со високо квалификувани експерти за информациска технологија со повеќе од 15 години работно искуство во индустријата. Излегуваме во пресрет на нашите клиенти и соработници во следниве категории:

1) Управување со ранливости [?]
- Истражување и развој
- Дигитална форензичка анализа
- Анализа на ранливости
- Безбедносни предупредувања
- Ревизија
2) Пенетрациско тестирање [?]
- Внатрешно
- Надворешно
- SOX / PCI DSS
3) Безбедносна проценка на софтверски апликации [?]
- Тестирање на корисничко внесување (user input)
- Анализа на работен тек и протоколи
- Динамична анализа на програми
- Статична анализа на изворен код
4) Безбедносна проценка на веб апликации [?]
- SQL Инјектирање / Слепо SQL Инјектирање
- Cross-site скриптирање (XSS) / Cross-site фалсификувано барање (CSRF)
- Инклузија на податоци
- Пропатување низ директориуми
- Невнимателна конфигурација
- Извршување на системски команди
- Заеднички фајлови
5) Системска и мрежна безбедност [?]
- Конфигурација на огнен ѕид (firewall)
- Енкрипција
- Анти-вирус решенија
- e-Mail заштита
- IDS / IPS
- Wireless
- Безбедносни полиси
- Оптимизација и зацврстување
6) Консалтинг [?]
- Склоп со ИТ сектор
- Обука / Предавања / Презентации
- Конференции
- Безбедносна свест